Forebyggelse af forfalskede lægemidler

Sundhedsstyrelsen arbejder målrettet sammen med industrien og andre myndigheder for at forhindre forfalskede lægemidler i at trænge ind i den legale forsyningskæde i Danmark.

Sundhedsstyrelsens netværksgruppe om forfalskede lægemidler

Sundhedsstyrelsen har taget initiativ til opbygningen af et netværk mod forfalskede lægemidler. Formålet med netværket er at forhindre, at forfalskede lægemidler når ud til forbrugerne. Netværket omfatter myndigheder, brancheorganisationer, faglige organisationer og alle led i distributionen. Netværket mødes regelmæssigt og diskuterer problemstillinger relateret til forfalskede lægemidler, for herud fra at kunne igangsætte både lokale og tværgående forbyggelsesinitiativer.

Der findes mere information om netværket på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

 

Vejledning om forebyggelse af forfalskede lægemidler

En arbejdsgruppe - bestående af repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen og de relevante brancheorganisationer på området - nedsat af Sundhedsstyrelsens netværksgruppe om forfalskede lægemidler har udfærdiget "Vejledning om forebyggelse af forfalskede lægemidler".

Vejledningen indeholder anvisninger til lægemiddelvirksomheder og apoteker om

- beskyttelse af forsyningskæden for lægemidler

- kontrol med samarbejdspartnere

- modtagekontrol

- risikovurdering

- information til myndigheder og samarbejdspartnere

Vejledningen kan hentes her. 

 

Sundhedsstyrelsens E-blanket til brug for virksomheders indberetning af forfalskede lægemidler

Virksomheder med tilladelse efter lægemiddellovens §7 og § 39 stk. 1 skal straks indberette fund i virksomheden af forfalskede lægemidler til Sundhedsstyrelsen (jf. lægemiddellovens § 43 b stk. 2). For indehavere af en tilladelse efter § 7 og indehavere af en tilladelse til fremstilling af lægemidler gælder indberetningspligten også fund uden for deres virksomhed, som de får kendskab til. Indberetning foregår via en e-blanket, som findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
     
Sundhedsstyrelsens statistik over produktfejl og tilbagekaldelser af lægemidler
I 2012 blev der konstateret ét potentielt tilfælde af forfalskede lægemidler i den legale forsyningskæde i Danmark. Det drejede sig om et batch HIV-medicin. Det kunne imidlertid ikke verificeres, om der var tale om forfalskninger, da det pågældend lægemiddel var forbrugt. Læs Sundhedsstyrelsens statistikker her
 
Informationskampagne om den omfangsrige internet-handel med forfalsket medicin

Under overskriften "Pas på dig selv, når du køber medicin på internettet!" har Sundhedsstyrelsen lanceret en generel oplysningskampagne om, hvordan man undgår at købe forfalske medicin, når man handler på nettet.

Internettet flyder med medicin, som ikke er godkendt af myndighederne. Medicin som både kan være forfalsket og potentielt set farlig for helbredet. Sundhedsstyrelsen opfordrer derfor de danske forbrugere til at passe på sig selv og fx købe medicin på et af de danske netapoteker eller i en af de butikker, som har tilladelse til at sælge medicin på nettet.

 Se Sundhedsstyrelsens kampagnevideo og gode råde her.

 

Informationskampagne særligt om forfalskede slankemidler 
Med overskrifterne "Pas på dig selv – køb godkendte slankepiller" og "Nettet flyder med skadelige slankepiller" har Sundhedsstyrelsen iværksat kampagnen "NIX-PILLE". På kampagnens hjemmeside er der fakta om slankepiller, film om fremstilling af forfalskede og farlige slankepiller og information om hvad man som forbruger skal være opmærksom på. Mange af de farlige slankepiller er også forfalskninger af de ægte produkter. Slankepiller, som ikke er godkendt af myndighederne, kan indeholde hvad som helst. Det kan være kalk og cement, for høje doser af aktive lægemiddelstoffer eller stoffer, der slet ikke står på pille-pakken. Der er link til kampagnens hjemmeside her.

FAQ

Er du i tvivl om, hvad du må og ikke må?

Find svar på dine spørgsmål her

Cases

Hvad er konsekvenserne af at handle med kopivarer?

Læs eksempler på tidligere sager her