Sådan indgiver du politianmeldelse

Med virkning fra 11. juli 2013 har rettighedsindehavere, der ønsker at indgive politianmeldelse om krænkelse af deres immaterielle rettigheder, fået mulighed for at indgive anmeldelsen direkte til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, Kampmannsgade 1, 1604 København V. Politianmeldelserne kan evt. sendes pr. e-mail til saoek@ankl.dk.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet vil efter at have modtaget anmeldelsen vurdere om sagen skal behandles af statsadvokaturen eller i en politikreds. I denne vurdering vil sagens forventede kompleksitet, omfang og internationale karakter indgå. I de sager, der behandles i politikredsene, kan Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet yde bistand til efterforskning og retsforfølgning, herunder særligt i de mere komplicerede sager.

Standardblanket, som rettighedsindehaverne kan vælge at anvende, når de indgiver politianmeldelser findes her.

Rigsadvokaten har i juli 2013 taget en række initiaver med henblik på at styrke håndhævelsesindsatsen imod IPR-kriminalitet. Du kan læse mere om disse initiativer i dette nyhedsindlæg her på hjemmesiden.

 


FAQ

Er du i tvivl om, hvad du må og ikke må?

Find svar på dine spørgsmål her

Cases

Hvad er konsekvenserne af at handle med kopivarer?

Læs eksempler på tidligere sager her