IPR-forsikring

Du har mulighed for at tegne en forsikring, som dækker dine omkostninger, hvis du bliver involveret i en tvist om IP-rettigheder

IPR-forsikringer kan dække dine omkostninger til at forsvare dine IP-rettigheder (patenter, varemærker, design, ophavsrettigheder mv.) over for krænkere. Du kan også tegne en forsikring, som dækker hvis du bliver anklaget for at krænke andres rettigheder.

Læs mere på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside.

FAQ

Gør Sundhedsstyrelsen noget for at undersøge, om der er forfalskede lægemidler på det danske marked?

Læs svaret her

Cases

Gør Sundhedsstyrelsen noget for at undersøge, om der er forfalskede lægemidler på det danske marked?

Læs svaret her