Forebyggelse af forfalskede lægemidler

Lægemiddelstyrelsen arbejder målrettet sammen med industrien og andre myndigheder for at forhindre forfalskede lægemidler i at trænge ind i den legale forsyningskæde i Danmark.

Lægemiddelstyrelsen foretager kontrol af medicin og virksomheder, der fremstiller og distribuerer medicin i den legale distributionskæde. Medicinalvirksomhederne har desuden pligt til at informere myndighederne, hvis de har mistanke om, at deres produkter er blevet forfalskede.

Lægemiddelstyrelsen samarbejder med lægemiddelmyndigheder både i og uden for EU/EØS om at forhindre udbredelsen af forfalsket medicin i den legale kæde. I EU/EØS er myndighederne forpligtede til at udsende informationer til de andre EU/EØS-lande, hvis der er mistanke om fund af forfalsket medicin i den legale kæde. 
Danmark har tiltrådt Medicrime-konventionen, som er en frivillig international konvention vedtaget af Europarådet med formål at bekæmpe forfalsket medicin.

 

Vejledning om forebyggelse af forfalskede lægemidler

En arbejdsgruppe - bestående af repræsentanter fra Lægemiddelstyrelsen og de relevante brancheorganisationer på området - nedsat af Lægemiddelstyrelsens netværksgruppe om forfalskede lægemidler har udfærdiget "Vejledning om forebyggelse af forfalskede lægemidler".

Vejledningen indeholder anvisninger til lægemiddelvirksomheder og apoteker om

- beskyttelse af forsyningskæden for lægemidler

- kontrol med samarbejdspartnere

- modtagekontrol

- risikovurdering

- information til myndigheder og samarbejdspartnere

Vejledningen kan hentes her.

 

Lægemiddelstyrelsens E-blanket til brug for virksomheders indberetning af forfalskede lægemidler

Virksomheder med tilladelse efter lægemiddellovens §7 og § 39 stk. 1 skal straks indberette fund i virksomheden af forfalskede lægemidler til Lægemiddelstyrelsen (jf. lægemiddellovens § 42). For indehavere af en tilladelse efter § 7 og indehavere af en tilladelse til fremstilling af lægemidler gælder indberetningspligten også fund uden for deres virksomhed, som de får kendskab til. Indberetning foregår via en e-blanket, som findes på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

 

Internettet flyder med medicin, som ikke er godkendt af myndighederne. Medicin som både kan være forfalsket og potentielt set farlig for helbredet. Lægemiddelstyrelsen opfordrer derfor de danske forbrugere til at passe på sig selv og fx købe medicin på et af de danske netapoteker eller i en af de butikker, som har tilladelse til at sælge medicin på nettet.

Se Lægemiddelstyrelsens kampagnevideo og gode råde her.

På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside kan du kan finde oversigter over danske apoteker og detailforhandlere, der har tilladelse til at sælge lægemidler via internettet:

Apoteker der forhandler lægemidler på nettet

Godkendte detailforhandlere der sælger medicin på nettet

Informationskampagne særligt om forfalskede slankemidler

Med overskrifterne "Pas på dig selv – køb godkendte slankepiller" og "Nettet flyder med skadelige slankepiller" har Lægemiddelstyrelsen iværksat kampagnen "NIX-PILLE". På kampagnens hjemmeside er der fakta om slankepiller, film om fremstilling af forfalskede og farlige slankepiller og information om hvad man som forbruger skal være opmærksom på. Mange af de farlige slankepiller er også forfalskninger af de godkendte produkter. Slankepiller, som ikke er godkendt af myndighederne, kan indeholde hvad som helst. Det kan være kalk og cement, for høje doser af aktive lægemiddelstoffer eller stoffer, der slet ikke står på pille-pakken. Der er link til kampagnens hjemmeside her.

/myndigheder/piratkopiering-en-trussel-mod-vaesentlige-samfundsinteresser.aspx

Forfalskede lægemidler er farlige. De er uden for myndighedernes kontrol og indeholder i mange tilfælde ingen aktive stoffer. Alternativt indeholder de forfalskede lægemidler aktive stoffer, men i en forkert dosis og sammensætning. Hertil kommer, at de ikke fremstilles og opbevares under rette forhold. Det legale distributionsnet for lægemidler i Danmark er dog meget sikkert. Forfalskede lægemidler kommer typisk til Danmark via internetkøb fra udlandet.

 


FAQ

Er du i tvivl om, hvad du må og ikke må?

Find svar på dine spørgsmål her

Cases

Hvad er konsekvenserne af at handle med kopivarer?

Læs eksempler på tidligere sager her