Sæt ikke forbrugernes helbred på spil

Kopiering handler ikke længere kun om kopiering af mærkevaretøj og luksustasker. I dag er næsten alle former for produkter udsat for kopiering.

En række produkter er sammensat på en sådan måde, at ændringer heri kan have alvorlige følger for forbrugerne. Til disse produkter er typisk knyttet særlige specifikationskrav og godkendelsesordninger. Det gælder bl.a. fødevarer, lægemidler, legetøj, elektriske og reservedele til biler, fly mv.

Typisk overholder kopisterne ikke de sundheds- og sikkerhedsmæssige forskrifter, som originalprodukterne overholder. Derfor kan kopivarer være til fare for forbrugernes helbred og sikkerhed. Hertil kommer, at forbrugerne, indkøberne og importørerne ikke har mulighed for at se på produkterne, om de overholder relevante sikkerhedskrav. 

Der er også eksempler på, at CE-mærker bliver kopieret. Et CE-mærke på et produkt betyder, at produktet lever op til de fælleseuropæiske mindstekrav til sundhed og sikkerhed. Mange produkttyper må ikke markedsføres, sælges og tages i brug inden for EU/EØS, medmindre de er CE-mærkede. Ordningen omfatter bl.a. legetøj, byggevarer, maskiner og produkter inden for det elektriske og medicinske område. Kopivarer udføres nu så professionelt, at CE-mærker bliver kopieret parallelt med produkter og varemærker. Det betyder, at et CE-mærke på et produkt ikke altid udgør en garanti for, at produktet er ægte og overholder de fælleseuropæiske mindstekrav.

Inden for elektronik- og maskinområdet samt motorer, biler mv. er der risiko for, at kopivarer ikke overholder tekniske specifikationer i relevant regulering. Dette kan medføre produktbrud, eksplosioner, brand, elektriske stød mv.

For en række produktgrupper består risikoen i, at kopivarer kan indeholde stoffer, som ikke er godkendte. Fysisk kontakt med produkterne kan føre til reaktioner hos forbrugerne, herunder allergiske reaktioner. Det kan dreje sig om tøj eller legetøj, som indeholder ulovlige farvestoffer eller hygiejneartikler med ulovlige kemiske indholdsstoffer.

Forfalskede lægemidler er farlige. De er uden for myndighedernes kontrol og indeholder i mange tilfælde ingen aktive stoffer. Alternativt indeholder de forfalskede lægemidler aktive stoffer, men i en forkert dosis og sammensætning. Hertil kommer, at de ikke fremstilles og opbevares under rette forhold.

Det legale distributionsnet for lægemidler er i Danmark meget sikkert. Forfalskede lægemidler kommer typisk til Danmark via internetkøb fra udlandet.


FAQ

Er du i tvivl om, hvad du må og ikke må?

Find svar på dine spørgsmål her

Cases

Hvad er konsekvenserne af at handle med kopivarer?

Læs eksempler på tidligere sager her