Ny statistik over de europæiske toldmyndigheders tilbageholdelser af kopivarer

Europa-Kommissionen har nu offentliggjort statikken over de europæiske toldmyndigheder tilbageholdelser af kopivarer i 2016.

I alt blev mere end 41 millioner produkter tilbageholdt på EU’s ydre grænse på grund af mistanke om IPR-krænkelser. De tilbageholdte varer opgøres til en værdi på mere end EUR 672 millioner (dvs. mere end 5 milliarder danske kroner). Dagligdags produkter, som kan være farlige for forbrugernes sundhed og sikkerhed – som fx fødevarer, drikkevarer, medicin, legetøj og elektriske produkter – udgjorde mere end 1/3 af de tilbageholdte varer.

Cigaretter er stadig den hyppigst forfalskede produktkategori med 24% af det samlede antal tilbageholdte kopivarer. Herefter kommer legetøj med 17%, efterfulgt af fødevarer (13%) og emballage (12%). På EU-plan er der sket en stigning på 2% i antallet af tilbageholdte produkter sammenlignet med tallene for 2015.

Kina er fortsat det hyppigste oprindelsesland for de tilbageholdte produkter (80%). En stor del af de tilbageholdte cigaretter kom fra Vietnam og Pakistan, mens Singapore var det hyppigste oprindelsesland for forfalsket alkohol. For beklædnings-accessories var det hyppigste oprindelsesland Iran, mens Hong Kong toppede listen inden for forfalskede mobiltelefoner, og Indien toppede listen inden for forfalsket medicin.

I 82% af sagerne blev de tilbageholdte varer destrueret, mens der i 8% af sagerne blev anlagt sag ved domstolene for at fastslå krænkelsen eller sagen indgik i en straffesag.

Tallene for de enkelte landes tilbageholdelser – herunder de danske toldmyndigheders – kan findes på side 17 i rapporten. Det ses her, at antallet af sager hos SKAT er steget med 72%. Den store stigning må ses i sammenhæng med den øgede internethandel. Antallet af tilbageholdte artikler hos SKAT er også steget eksplosivt med 2058%. Årsagen hertil er en enkelt sag, hvor antallet af artikler udgjorde 1.000.000 stk. Generelt er antallet af artikler fordoblet. Spørgsmål til de danske tal, kan rettes til SKAT.

Statistikken for 2016, og Kommissionens pressemeddelelse, kan ses her.

 


FAQ

Er du i tvivl om, hvad du må og ikke må?

Find svar på dine spørgsmål her

Cases

Hvad er konsekvenserne af at handle med kopivarer?

Læs eksempler på tidligere sager her