Europa-Kommissionens statistik over toldmyndighedernes tilbageholdelser af kopivarer

Toldmyndigheder tilbageholdt næsten 36 millioner falske varer ved EU's grænser i 2013.

Europa-Kommissionen offentliggør hvert år statikker over toldmyndighederne tilbageholdelser af kopivarer. Pressemeddelelse og de senste statistikker vedrører 2013 og kan findes via dette link til Kommissionens hjemmeside og den fulde rapport kan ses via dette link.

I 2013 tilbageholdt toldmyndighederne i EU næsten 36 mio. varer, som mistænktes for at krænke intellektuelle ejendomsrettigheder. Det siger Kommissionen i sin årlige rapport om toldforanstaltninger til beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. Selv om dette er færre end i tidligere år, udgør værdien af de tilbageholdte varer stadig over 760 mio. euro. Rapporten indeholder også statistik over typer, oprindelsessteder og transportmetoder for de forfalskede varer, der tilbageholdes ved EU's ydre grænser.

Tøj (12 % af alle artikler, der tilbageholdtes) og lægemidler (10 %) er nogle af de varer, der oftest tages i bevaring. Post- og kurérpakker tegnede sig for omkring 70 % af toldvæsenets interventioner i 2013, og 19 % af de tilbageholdte pakker indeholdt lægemidler. Omkring 90 % af alle tilbageholdelser blev enten destrueret, eller der blev indledt en retssag for at fastslå overtrædelsen. Kina er fortsat den vigtigste kilde til forfalskede varer: 66 % af alle tilbageholdte varer kom fra Kina og 13 % fra Hongkong. Andre lande var dog den største kilde for visse specifikke varekategorier, såsom Tyrkiet for parfume og kosmetik og Egypten for levnedsmidler.

Tallene for de enkelte landes tilbageholdelser – herunder de danske toldmyndigheders – kan findes på side 24 i rapporten.


FAQ

Er du i tvivl om, hvad du må og ikke må?

Find svar på dine spørgsmål her

Cases

Hvad er konsekvenserne af at handle med kopivarer?

Læs eksempler på tidligere sager her