SKAT

SKAT er den myndighed i Danmark, som tager sig af lovgivning omkring administration, opkrævning og kontrol af told, skat, moms mv. SKAT tager sig således af alt vedr. skat, arbejdsmarkedsbidrag, ejendomsvurdering, moms, afgifter, told og inddrivelse af offentlig gæld.

Traditionelt har den vigtigste opgave på toldsiden været at opkræve told. Men i dag består toldopgaven i lige så høj grad af at håndhæve EU's regler på samhandelsområdet. Dette omfatter afgifts- og handelsbestemmelserne samt bekæmpelsen af smugleri og organiseret kriminalitet. Der bliver også brugt en del toldressourcer på at hjælpe andre statsinstitutioner med at udføre deres opgaver - for eksempel inden for miljø, forbrugerbeskyttelse, kultur, landbrug og våben og sprængstoffer.

Således er tolden i de senere år i højere grad blevet inddraget i bekæmpelse af øgede sikkerhedsproblemer i forbindelse med ulovlig handel med varer, farer for sundhed og miljø samt terrorisme.

Som følge af EU-lovgivning er det også SKATs opgave at medvirke til at forhindre indførsel af kopivarer fra lande udenfor EU.

Der er mere information på SKAT's hjemmeside.


FAQ

Er du i tvivl om, hvad du må og ikke må?

Find svar på dine spørgsmål her

Cases

Hvad er konsekvenserne af at handle med kopivarer?

Læs eksempler på tidligere sager her