Rigspolitiet

Rigspolitiet administrerer politiets bevillinger og forvalter politiets personale, kontorhold og bygningsvedligeholdelse. Forvaltningen af politiets juridiske personale forestås af Justitsministeriets departement.Rigspolitiet ledes af rigspolitichefen og er ellers organiseret i en række hovedafdelinger, hvoraf flere har operative funktioner og yder bistand til politikredsene. Rigspolitiet har følgende afdelinger: Budget og Logistik, IT og Tele, Personale og Uddannelse, Politiopgaver, Politiets Efterretningstjeneste.

Danmark er inddelt i 12 politikredse (samt Færøerne og Grøn­land). Samtlige politikredse har døgnbe­tjente politistationer (hovedstationer) og understationer, hvor nogle kun er åbne i dagtimerne. I tyndere beboede landområder er der desuden landbetjente.

politiets hjemmeside er der en beskrivelse af politiets organisation.


FAQ

Er du i tvivl om, hvad du må og ikke må?

Find svar på dine spørgsmål her

Cases

Hvad er konsekvenserne af at handle med kopivarer?

Læs eksempler på tidligere sager her