Patent- og Varemærkestyrelsen

Patent- og Varemærkestyrelsen er en del af Erhvervsministeriet. Styrelsen behandler ansøgninger om og udsteder rettigheder til varemærker, design, patenter og brugsmodeller.

På baggrund af styrelsens ekspertise inden for immaterielle rettigheder og den store informationsmængde, som styrelsen har til rådighed, yder styrelsen også erhvervsservice i form af informationer, konkrete opgaveløsninger, systemeksport mv.

Styrelsen beskæftiger sig i stigened omfang med bekæmpelse af IPR-kriminalitet. Styrelsen varetager f.eks. det lovforberedende arbejde - og det nationale og internationale politiske arbejde - i relation til bekæmpelse af IPR-kriminalitet inden for styrelsens rettighedsområder. Styrelsen varetager også sekretariatsfunktionen for Ministeriernes Netværk om Piratkopiering. Derudover repræsenterer styrelsen de danske myndigheder i Det Europæiske Observationscenter for Krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder, ligesom styrelsen er repræsenteret i 4 ud af Observatoriets 5 arbejdsgrupper.

Styrelsen deltager desuden i en række internationale projekter, som indbefatter vejledning og undervisning i bekæmpelse af piratkopiering og varemærkeforfalskning.

Der er mere information på Patent- og Varemærkestyrelsen hjemmeside.


FAQ

Er du i tvivl om, hvad du må og ikke må?

Find svar på dine spørgsmål her

Cases

Hvad er konsekvenserne af at handle med kopivarer?

Læs eksempler på tidligere sager her