NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen (Center for Planter & Landbrugslov) er en del af Miljø- og Fødevareministeriet. Styrelsen varetager og administrerer lovgivningen vedrørende plantenyhedsbeskyttelse, som er et særligt (sui generis) beskyttelsessystem for intellektuelle ejendomsrettigheder på nye plantesorter.

Inden for plantenyhedsbeskyttelse er styrelsen engageret i forskellige administrative tværfaglige opgaver, projekter og udvalg, bl.a. med fokus på innovation inden for planteforædling, bioteknologi, GMO og robuste planter til fødevareproduktion og foder, markedsadgang af planter (certificering), eksportfremme, sikring af biodiversitet og plantegenetiske ressourcer m.m.

Plantenyhedsbeskyttelse, patenter, varemærker og øvrige immaterielle rettigheder på planteområdet har en indbyrdes sammenhæng, fordi interessenterne (sortsejere, planteforædlere og plante-/frøproducenter m.fl.) kombinerer beskyttelsesformerne i deres erhvervsstrategier. Derfor samarbejder styrelsen også med Patent- og Varemærkestyrelsen.

På området for plantenyhedsbeskyttelse, repræsenterer styrelsen de danske myndigheder i bl.a. EU Kommissionens og Rådets Stående Komitéer for landbrugsmæssige spørgsmål om planteforædleres rettigheder m.m., Det Administrative Råd i EF-Sortsmyndigheden (Community Plant Variety Office) og sidder med i Komitéerne og Rådet for Den Internationale Union for beskyttelse af nye plantesorter (International Union for the Protection of New Varieties of Plants).

Planteprodukter udsættes som andre immaterielle rettigheder for kopiering og biopirateri - derfor er NaturErhvervstyrelsen engageret i Ministeriernes Netværk mod IPR-krænkelser.

Find mere information på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside

FAQ

Gør Sundhedsstyrelsen noget for at undersøge, om der er forfalskede lægemidler på det danske marked?

Læs svaret her

Cases

Gør Sundhedsstyrelsen noget for at undersøge, om der er forfalskede lægemidler på det danske marked?

Læs svaret her