Lægemiddelstyrelsen

Lægemiddelstyrelsen hører under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og varetager blandt andet opgaver i relation til godkendelse af lægemidler og lægemiddelvirksomheder samt overvågning af sikkerheden ved medicinsk udstyr.

Lægemiddelstyrelsen arbejder for, at forbrugerne har adgang til sikre og effektive sundhedsprodukter, herunder lægemidler og medicinsk udstyr, og at produkterne bliver brugt rigtigt.

Lægemiddelstyrelsen behandler sager om ulovligt salg og markedsføring af lægemidler. En stor del af denne type sager vedrører salg og markedsføring af lægemidler på internettet. Udover at behandle konkrete sager arbejder Lægemiddelstyrelsen med oplysning om reglerne for og risikoen ved at købe lægemidler via internettet.

Lægemiddelstyrelsen har taget initiativ til to nationale netværk om forfalskede lægemidler, der mødes regelmæssigt og arbejder med såvel lokale som tværgående forebyggelsesinitiativer. Det ene netværk omfatter myndigheder, brancheorganisationer, faglige organisationer og alle led i distributionskæden, det andet omfatter kun myndigheder. Lægemiddelstyrelsen deltager desuden i et europæisk myndighedsnetværk om retshåndhævelse, der blandt andet drøfter bekæmpelse af forfalskede lægemidler.

Lægemiddelstyrelsens hjemmeside findes flere oplysninger om styrelsens arbejde.


FAQ

Er du i tvivl om, hvad du må og ikke må?

Find svar på dine spørgsmål her

Cases

Hvad er konsekvenserne af at handle med kopivarer?

Læs eksempler på tidligere sager her