Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er en styrelse under Erhvervsministeriet, der bidrager til udvikling af ny politik og regulering på konkurrence- og forbrugerområdet. Styrelsen analyserer markedsforhold ud fra både konkurrence- og forbrugervinkler, kommer med anbefalinger og formidler information til forbrugere og virksomheder.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen håndhæver konkurrenceloven og arbejder på at fremme konkurrencen i både den private og offentlige sektor. Styrelsen opsporer og griber ind over for overtrædelser af konkurrenceloven, godkender større fusioner og informerer og vejleder virksomheder om reglerne.

På forbrugerområdet håndhæver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen lovgivningen på området og understøtter rammerne for samspillet mellem forbrugere og virksomheder med det formål at skabe gode forbrugerforhold og velfungerende markeder. Styrelsen bidrager til udvikling af ny forbrugerpolitik og regulering, analyserer markedsforhold samt står bag den offentlige forbrugerportal forbrug.dk, der informerer forbrugere om deres rettigheder. 


hjemmesiden Forbruger Europa kan man finde hjælp til forbrugere, der overvejer eller allerede har handlet i andre EU-lande. Uanset om det drejer sig om køb på internettet eller på en rejse inden for EU, kan Forbruger Europa:

- give dig gode råd, før du køber varer eller tjenesteydelser 
- vejlede dig om dine rettigheder og pligter som forbruger 
- hjælpe dig med en klage, hvis du får problemer

Forbruger Europa er det danske center i et europæisk netværk af forbrugercentre, der hjælper alle europæiske forbrugere ved køb over grænserne i EU. Netværket består af et forbrugercenter i hvert EU-land samt Norge og Island.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sekretariatsbetjener Konkurrencerådet, Forsyningssekretariatet, Forbrugerombudsmanden, Forbruger Europa, Stormrådet, Ankenævnet på Energiområdet og Ankenævnet for Finansieringsselskaber.

For mere information, se Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside


FAQ

Er du i tvivl om, hvad du må og ikke må?

Find svar på dine spørgsmål her

Cases

Hvad er konsekvenserne af at handle med kopivarer?

Læs eksempler på tidligere sager her