Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen er en del af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Fødevarestyrelsen tager sig af regeldannelse på veterinær- og fødevareområdet og sikrer, at reglerne bliver efterlevet gennem kontrol med fødevarer, veterinære forhold og kødkontrollen på landets slagterier.

Fødevarestyrelsen er opdelt i et hovedkontor, som bl.a. kødkontrollen hører under, 10 fødevareafdelinger, tre veterinærafdelinger og tre laboratorier.

Hovedkontoret, der ligger i Glostrup ved København, tager sig af udvikling, koordinering og regeldannelse på veterinær- og fødevareområdet, mens kontrollen med fødevarer og tilsyn med de veterinære forhold varetages af fødevarestyrelsens afdelinger.

Fødevareafdelingerne tager sig desuden af den direkte kontakt til forbrugere, virksomheder, praktiserende dyrlæger og husdyrholdere.

Der er mere information om Fødevarestyrelsens arbejde på Fødevarestyrelsens hjemmeside.


FAQ

Er du i tvivl om, hvad du må og ikke må?

Find svar på dine spørgsmål her

Cases

Hvad er konsekvenserne af at handle med kopivarer?

Læs eksempler på tidligere sager her