Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen arbejder for at skabe vækst gennem effektiv regulering, gode digitale løsninger, god adgang til erhvervsdata, moderne kommunikationsteknologier og internationalt samarbejde.

Erhvervsstyrelsen blev oprettet den 1. januar 2012. Vores opgaver blev tidligere varetaget af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Erhvervs- og Byggestyrelsen og It- og Telestyrelsen. Erhvervsstyrelsen er en del af Erhvervsministeriet.

Erhvervsstyrelsen varetager en række områder, der relaterer sig til forvaltningen af internettet. Styrelsen forvalter således Domæneloven og fører tilsyn med administratoren af det danske topdomæne .dk. Derudover deltager styrelsen i det internationale samarbejde om domænenavnsadministration i ICANN. Et væsentligt emne for administrationen af domæner er at sikre korrekte og tilgængelige data om registranter af hjemmesider.

Erhvervsstyrelsen administrerer telelovgivningen i Danmark og forvalter således regler af stor betydning for udbyderne og brugerne af bredbånd og kommunikationstjenester i Danmark.

Erhvervsstyrelsen varetager bl.a. opgaver vedrørende netneutralitet i Danmark. Erhvervsstyrelsen deltager eksempelvis som observatør i det danske brancheforum ”Netneutralitetsforum” og følger herigennem nøje udviklingen på telemarkedet i Danmark, ligesom styrelsen følger udviklingen i det øvrige EU gennem deltagelse i Net Neutrality Expert Working Group - en arbejdsgruppe nedsat i regi af BEREC (sammenslutningen af uafhængige europæiske telemyndigheder).

Erhvervsstyrelsen bidrager herudover i tæt samarbejde med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til arbejde relateret til e-handelslovens regler om ansvar for internetmellemmænd og principper for ”Notice and Action”-procedurer.

Der er mere information på Erhvervsstyrelsens hjemmeside via dette link.


FAQ

Er du i tvivl om, hvad du må og ikke må?

Find svar på dine spørgsmål her

Cases

Hvad er konsekvenserne af at handle med kopivarer?

Læs eksempler på tidligere sager her