Eksportrådet

Eksportrådet er den del af Udenrigsministeriet, som løser opgaver for private virksomheder inden for eksport, internationalisering og investeringsfremme.

Globaliseringen er en af de væsentligste udfordringer for Danmark i disse år. Dansk erhvervsliv har gode forsætninger for at placere sig stærkt, men det kræver en målrettet indsats fra både virksomheder og den offentlige sektor. Eksportrådets arbejde bidrager til, at danske eksportører får de bedst mulige betingelser for at klare sig i den internationale konkurrence og til, at udenlandske virksomheder vælger at etablere sig i Danmark. Eksportrådets arbejde handler derfor om værdiskabelse på to niveauer: for den enkelte virksomhed og for det danske samfund som helhed. Ekportrådets indsats har i gennemsnit de sidste 4 år skabt en mereksport på 2.8 mia. kr.

Eksportrådets vision er at være virksomhedernes foretrukne samarbejdspartner i deres internationale handels- og investeringsaktiviteter. Dette gælder også med hensyn til bekæmpelse af piratkopiering.

Der findes flere oplysninger om Eksportrådet på Udenrigsministeriets hjemmeside.


FAQ

Er du i tvivl om, hvad du må og ikke må?

Find svar på dine spørgsmål her

Cases

Hvad er konsekvenserne af at handle med kopivarer?

Læs eksempler på tidligere sager her