HVEM UDGØR MINISTERIERNES NETVÆRK MOD IPR-KRIMINALITET

Patent- og Varemærkestyrelsen, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, SKAT, Kulturministeriet, Rigspolitiet, Lægemiddelstyrelsen, Fødevarestyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Eksportrådet og Landbrugs- og Fiskeristyrelsen er gået sammen i Ministeriernes Netværk mod IPR-krænkelser.

Netværket skiftede navn i 2013 og hed før Ministeriernes Netværk om Piratkopiering. Det nye navn beskriver netværkets arbejde mere præcist.

Netværket arbejder på grundlag af et kommissorium, som findes her.

Hvis du har spørgsmål om netværket, kan du kontakte Patent- og Varemærkestyrelsen pr. e-mail til pvs@dkpto.dk eller pr. telefon 43 50 80 00. Patent- og Varemærkestyrelsen er sekretariat for netværket.

Her er en kort introduktion til de enkelte deltagere i netværket:


FAQ

Er du i tvivl om, hvad du må og ikke må?

Find svar på dine spørgsmål her

Cases

Hvad er konsekvenserne af at handle med kopivarer?

Læs eksempler på tidligere sager her