Farlige produkter

Kopister overholder ikke altid de sundheds- og sikkerhedsmæssige forskrifter, som originalproducenterne overholder.

For en række produktgrupper består risikoen i, at kopivarer kan indeholde stoffer, som ikke er godkendte. Det kan dreje sig om tøj eller legetøj, som indeholder ulovlige farvestoffer eller hygiejneartikler med ulovlige kemiske indholdsstoffer. Fysisk kontakt med produkterne kan i nogle tilfælde føre til allergiske reaktioner hos forbrugerne.

Der er eksempler på, at CE-mærket er blevet misbrugt. Et CE-mærke på et produkt betyder, at produktet lever op til fælleseuropæiske mindstekrav til sundhed og sikkerhed. Mange produkttyper må ikke markedsføres, sælges og tages i brug inden for EU/EØS, medmindre de er CE-mærkede. Ordningen omfatter bl.a. legetøj, byggevarer, maskiner og produkter inden for det elektriske og medicinske område.

Kopivarer udføres nu så professionelt, at CE-mærker kan blive kopieret parallelt med produkter og varemærker. Det betyder, at CE-mærket på kopivarer ikke udgør den nødvendige garanti for, at produktet overholder de fælleseuropæiske mindstekrav. F.eks. kan kopivarer inden for elektronik- og maskinområdet udgøre en sikkerhedsrisiko, idet der kan forekomme produktbrud, eksplosioner, brand, elektriske stød mv.

Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om CE-mærket. Der er også information om, hvordan du kan anmelde et farligt produkt.


FAQ

Er du i tvivl om, hvad du må og ikke må?

Find svar på dine spørgsmål her

Cases

Hvad er konsekvenserne af at handle med kopivarer?

Læs eksempler på tidligere sager her