Gælder der særlige regler vedrørende kopivarer, som jeg har med i min bagage?

Ifølge de EU-regler, der gælder på området, så skal SKAT ikke gribe ind overfor indførsel af kopivarer, såfremt følgende betingelser alle er opfyldt:

- varerne indføres af en rejsende i dennes personlige bagage

- varerne må ikke have erhvervsmæssig karakter, hvilket vil sige, at der skal være tale om varer til eget brug

- værdien af varerne må ikke overstige 430 € (3.250 kr.). 


FAQ

Er du i tvivl om, hvad du må og ikke må?

Find svar på dine spørgsmål her

Cases

Hvad er konsekvenserne af at handle med kopivarer?

Læs eksempler på tidligere sager her