Er det SKAT, der afgør, hvorvidt der er tale om kopivarer eller ægte varer?

Nej, ifølge den EU-lovgivning som SKAT arbejder på grundlag af, så skal toldmyndighederne tilbageholde varer, hvis der kan være mistanke om, at de krænker varemærkerettigheder, designrettigheder mv.

SKAT retter derefter henvendelse til vedkommende rettighedshaver for at få fastslået, om der er tale om en piratkopi.


FAQ

Er du i tvivl om, hvad du må og ikke må?

Find svar på dine spørgsmål her

Cases

Hvad er konsekvenserne af at handle med kopivarer?

Læs eksempler på tidligere sager her