Hvorfor interesserer myndighederne sig overhovedet for piratkopiering?

Piratkopiering krænker som udgangspunkt den person eller virksomhed, som har rettigheden til at producere og markedsføre det ægte produkt.

Det er imidlertid væsentligt for samfundsøkonomien, at kreativitet og innovation tilskyndes i så vidt omfang som muligt.

Hertil kommer, at piratkopierede varer kan indebære sundheds- og sikkerhedsmæssige risici for forbrugerne. Endelig har det vist sig, at piratkopiering i vidt omfang udøves som led i organiseret kriminalitet eller er med til at finansiere organiseret kriminalitet. 


FAQ

Er du i tvivl om, hvad du må og ikke må?

Find svar på dine spørgsmål her

Cases

Hvad er konsekvenserne af at handle med kopivarer?

Læs eksempler på tidligere sager her