Må jeg kopiere fra hjemmesider?

Ophavsretten gælder også på nettet. Det betyder, at du ikke frit må kopiere andres ophavsretligt beskyttede materiale, blot fordi det er tilgængeligt på en hjemmeside. Digital kopiering af ophavsretligt beskyttet materiale fra nettet må kun ske til personlig brug for dig eller din husstand.
 
Derudover er kopiering kun tilladt, hvis du har indgået en aftale med rettighedshaveren, eller hvis det fremgår af hjemmesiden, at kopiering er tilladt.

FAQ

Er du i tvivl om, hvad du må og ikke må?

Find svar på dine spørgsmål her

Cases

Hvad er konsekvenserne af at handle med kopivarer?

Læs eksempler på tidligere sager her