Case: SKAT tilbageholdt 6 jakker indført i postpakke fra Kina

6 jakker indført i postpakke fra Kina, blev tilbageholdt af SKAT, idet der var mistanke om, at der var tale om piratkopier.
 
SKAT rettede derefter henvendelse til rettighedshaver til de ægte jakker, der bekræftede, at der var tale om piratkopier.
 
Sagen blev afgjort ved, at borgeren, der havde indført de falske jakker, indgik forlig med rettighedshaver, hvorefter der skulle betales 7.500 kr. i erstatning for krænkelse af varemærkerettigheder.
 
De falske jakker blev herefter destrueret af SKAT.

Kilde: Oplysninger om sagen hidrører fra SKAT.


FAQ

Er du i tvivl om, hvad du må og ikke må?

Find svar på dine spørgsmål her

Cases

Hvad er konsekvenserne af at handle med kopivarer?

Læs eksempler på tidligere sager her