Case: Postpakker med tasker og punge tilbageholdt af SKAT

58 tasker og punge mv. - indført i postpakker fra Filippinerne - blev tilbageholdt af SKAT, da der var mistanke om, at der var tale om piratkopier.
 
SKAT rettede derefter henvendelse til rettighedshaver til de ægte tasker og punge, der bekræftede, at der var tale om piratkopier.
 
Da den borger, der havde indført piratkopierne, ikke ville indgå forlig med rettighedshaver, kom sagen for Sø- og Handelsretten.
 
Her blev borgeren den 4. maj 2006 dømt til at betale 94.950 kr. i erstatning til rettighedshaver for at have krænket dennes rettigheder ved at indføre de piratkopierede tasker og punge, idet retten lagde til grund, at der var sket en krænkelse af varemærkeloven og designloven.
 
De piratkopierede tasker og punge blev herefter destrueret af SKAT.

Kilde: Oplysninger om sagen hidrører fra SKAT.


FAQ

Er du i tvivl om, hvad du må og ikke må?

Find svar på dine spørgsmål her

Cases

Hvad er konsekvenserne af at handle med kopivarer?

Læs eksempler på tidligere sager her