Case: En forsendelse med 3.700 bælter, 2.400 sweatshirts og 7.000 tørklæder fra Kina blev tilbageholdt af SKAT

En forsendelse med 3.700 bælter, 2.400 sweatshirts og 7.000 tørklæder fra Kina blev tilbageholdt af SKAT, da der var mistanke om, at der var tale om piratkopier.
 
SKAT rettede derefter henvendelse til rettighedshaverne til de ægte varer, der bekræftede, at der var tale om piratkopier.
 
Da anpartsselskabet, der havde indført de falske bælter, sweatshirts og tørklæder, ikke ville indgå forlig med rettighedshaverne, kom sagen for Sø- og Handelsretten.
 
Her blev anpartsselskabet den 16. juli 2008 dømt til at betale erstatning og sagsomkostninger mv. på i alt 1.408.870 kr. til rettighedshaverne.
 
De falske bælter, sweatshirts og tørklæder blev herefter destrueret af SKAT.

Kilde: Oplysninger om sagen hidrører fra SKAT.


FAQ

Er du i tvivl om, hvad du må og ikke må?

Find svar på dine spørgsmål her

Cases

Hvad er konsekvenserne af at handle med kopivarer?

Læs eksempler på tidligere sager her