Case: Køb af to ure over Internettet anset som varemærkekrænkelse

Sagsøgte havde via Internettet erhvervet to varemærkeforfalskede ure. Urene blev sendt fra et land udenfor EU. I forbindelse med varekontrol blev urene tilbageholdt af SKAT. Efter henvendelse fra SKAT anmodede sagsøgende rettighedshaver om at suspendere frigivelsen af urerne.

Urene var indkøbt for 177 USD pr. ur, hvilket var væsentligt under ægte ures markedspris. Sagsøgte forklarede, at hun ikke var klar over, at det var forbudt at importere varemærkeforfalskninger. Urene var købt som gaver til sagsøgtes døtre og ikke med henblik på videresalg.

Sø- og Handelsretten lagde som ubestridt til grund, at de to ure var varemærkeforfalskninger, og at sagsøgte med kendskab dertil havde købt urene over Internettet og havde forsøgt at indføre dem i Danmark.

Sagsøgte blev af Sø- og Handelsretten

- tilpligtet at anerkende, at suspension af frigivelse af urene var berettiget

- tilpligtet at anerkende, at urene skulle afstås til statskassen med henblik på destruktion for sagsøgtes regning

- forbudt at importere, eksportere, sælge eller markedsføre de to ure

- tilpligtet at betale sagens omkostninger

Sø- og Handelsrettens dom, der er endelig, blev afsagt den 29. oktober 2008. Sagsnummer V-116-07.


FAQ

Er du i tvivl om, hvad du må og ikke må?

Find svar på dine spørgsmål her

Cases

Hvad er konsekvenserne af at handle med kopivarer?

Læs eksempler på tidligere sager her