Case: Højesteret fastsatte vederlag og erstatning på i alt 100.000 kr. i anledning af varemærkekrænkelse

En virksomhed, der drev en forretningskæde i Norden, havde erkendt at have krænket et kendt varemærke ved import og salg fra forretningerne. Sagen vedrørte i alt godt 17.000 punge til en stykpris á 20 kr. Udsalgsprisen for originale punge var i gennemsnit knap 2.000 kr. Det var under sagen for Højesteret ubestridt, at krænkelsen af varemærket var uagtsom.
Højesteret udtalte, at punge med det originale velkendte figurmærke, der var solgt i såkaldte ”dustbags” for knap 2.000 kr., måtte anses for et eksklusivt mærkevare i modsætning til den billige pung med figurmærket, som blev solgt for 20 kr. De to produkter måtte antages at have så forskellige målgrupper, at det havde formodningen mod sig, at salg af den billige pung kunne substituere salg af eksklusive punge. Rettighedshaver havde endvidere ikke fremlagt oplysninger om faldende salg af punge. Højesteret fandt herefter ikke grundlag for at antage, at rettighedshaver havde lidt et tab som følge af mistet afsætning, og der kunne derfor ikke tilkendes erstatning for afsætningstab. Højesteret fandt, at det ubestridte krav på et vederlag måtte fastsættes med baggrund i forretningskædens omsætning på ca. 340.000 kr. vedrørende pungene.

Højesteret fandt endvidere, at den store spredning af krænkende punge havde medført en sådan eksponering, at rettighedshaver havde krav på erstatning for markedsforstyrrelse.

På denne baggrund fastsatte Højesteret vederlag og erstatning skønsmæssigt til i alt 100.000 kr.

Højesteret stadfæstede herved Sø- og Handelsrettens forudgående dom med den ændring, at det beløb, der skulle betales til rettighedshaver skulle nedsættes fra 150.000 kr. til 100.000 kr.   

Dommen er trykt i Ugeskrift for Retsvæsen 2009 side 1018.


FAQ

Er du i tvivl om, hvad du må og ikke må?

Find svar på dine spørgsmål her

Cases

Hvad er konsekvenserne af at handle med kopivarer?

Læs eksempler på tidligere sager her