Case: Antikvitetshandlere straffet med bøde for groft uagtsom overtrædelse af ophavsretsloven ved salg af kopier af PH-lamper

De to tiltalte, der var henholdsvis indehaver af og ansat i en antikvitetsforretning, var tiltalt for forsætlig krænkelse af ophavsretsloven, men blev alene fundet skyldige i groft uagtsom overtrædelse af ophavsretsloven ved at have solgt 13 kopier af en PH 2/1-pendel og ved at have udbudt yderligere 4 kopier af en PH 2/1-pendel til salg, hvorved kunstnerens eneret til brugskunstværket blev krænket. Straffen blev fastsat til en bøde på 4.000 kr. til hver. Endvidere skete der konfiskation. 

Landsrettens udtalte i præmisserne bl.a.: "Det er ubestridt, at de handlinger, der er beskrevet i anklageskriftet, objektivt udgør en overtrædelse af ophavsretslovens § 2. De tiltalte har købt eller været bekendt med købet af de nye lamper til en lav pris af en person, som ikke gav oplysninger om sin forretning eller sit forretningssted. Lamperne var endvidere pakket i kasser uden produktinformation eller angivelse af producent. Selv om disse omstændigheder gav anledning til foretagelse af nærmere undersøgelser, udbød og solgte de tiltalte lamperne uden gennem sådanne undersøgelser at sikre sig nærmere oplysninger om lampernes oprindelse. Det tiltrædes derfor, at de tiltalte har handlet groft uagtsomt, og at de er fundet skyldige som sket. Bøden er passende udmålt, og der er ikke grundlag for at nedsætte bødestraffen eller lade den bortfalde."

Dommen er trykt i Ugeskrift for Retsvæsen 2006 side  2463 V, og Tidsskrift for Kriminalret 2006 side 559/1 V.


FAQ

Er du i tvivl om, hvad du må og ikke må?

Find svar på dine spørgsmål her

Cases

Hvad er konsekvenserne af at handle med kopivarer?

Læs eksempler på tidligere sager her