Case: 1 års ubetinget fængsel for piratkopiering

Tiltalte havde fra juni 1998 til slutningen af 2002 gjort sig skyldig i overtrædelse af straffelovens § 299 b, jf. ophavsretsloven, idet han i forening med andre forsætligt krænkede ophavsrettigheder ved at lade 1,1-1,2 mio. CD'er med kopier af ophavsretligt beskyttede edb-programmer, computerspil mv. fremstille. Heril kom, at tiltalte indførte eller forsøgte at indføre piratkopierne, hvoraf en væsentlig del blev videresolgt.

Tiltalte blev af Østre Landsret straffet med 1 års fængsel.

Flere andre tiltalte blev også i forskelligt omfang fundet skyldige i sagen.

Strafferammen indtil 2004 var fængsel i 1 år. I 2004 blev strafferammen hævet til fængsel i 6 år.

Dommen er trykt i Tidsskrift for Kriminalret 2006 side 428.


FAQ

Er du i tvivl om, hvad du må og ikke må?

Find svar på dine spørgsmål her

Cases

Hvad er konsekvenserne af at handle med kopivarer?

Læs eksempler på tidligere sager her